Tagasi ise endaks sündimine on magusalt valus teekond……

Väärtustades Ennast kogemusnõustamine
Väärtustades Ennast

Piia Padar

KOGEMUS-  JA PSÜHHOSOTSIAALNE NÕUSTAJA  
MTÜ Avitus 2019. aasta lõpetaja tunnistus nr 2023-

Minu lugu

Tänaseks päevaks kahe täiskasvanud, oma elu elavate laste ema ning vanaema kahele lapselapsele.
Olen oma elu uues etapis, sest pärast lahutust ning siis pikka ebatavalist kooselu tuli elu alustada jälle nullist – jõuga. Ma ei osanud vanas mustris ei senisel ega uuel moel toimida.
Täna olen tänulik elukogemuse eest, mille eelmisel eluetapil oma kaasteeliselt sain – see oli mulle kasvukohaks.
Minu sihikindlus, eneseusaldus ja -distsipliin on minu tugevused. Hindan ja austan iseennast. Omaette veedetud aeg täidab mind rõõmu ja rahuloluga. Kes ei suuda olla üksinda, ei suuda olla ka teistega!
Täna on mul meeldkindlust uuesti elulavale astuda. Läbi õpingute ja enesearengu oskan ja tahan täna aidata neid, kel selleks julgust ja pealehakkamist napib. Teen oma uut tööd säravate silmade ning kirega.
Et kavandada ka Sinu järgmisi samme, saan ja oskan täna anda Sulle julgust, kindlust ning jõudu nende astumiseks. Sa ei ole üksi.
Olen empaatiline, analüüsivõimeline, kannatlik, positiivse ellusuhtumisega, lahendustele orienteeritud naine .
Kurtes oleme külalised omaenda haletsuspeol – aitab! 😊

PROFIIL

MTÜ Väärtustades Ennast reg: 8059061

  • ISTE teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses alates 2021
  • Sotsiaalsete suhete ja igapäevaelu toetamine
  • Ettevalmistus iseseisvumiseks
  • Vaimse tervise hoidmine ja eneseareng
  • Kodus, hooldekodus olevatele eakatele ja nende lähedastele toetuse ja seltsiteenuse pakkumine
  • Kogemus- ja teraapiline nõustamine üksikisikutele ja peredele
  • Individuaalne kogemusnõustamine: stress, depressioon, elukriisid, läbipõlemine ning sellest välja tulemine.

TELEFON:
+372 568 57 333

VEEBILEHT:
FB-s Piia Padar
FB-s Väärtustades Ennast MTÜ
www.vaartustadesennast.ee

HOBID

Mäe- ja veesuusatamine
Reisimine
Lugemine
Kodukujundus
Kokandus
Aiandus
Lilled ja loodus

ENESEARENG JA TÄIENDÕPE

Koolitaja OÜ – Tegevusjuhendaja ja TT koolitus 10.2022 – 02.2023
Innowise OÜ
– Karjäärinõustaja väljaõpe 19.01. 2022 – 15.06.2022
Transpersonalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia erakool „Teadlik Mina“ – 08.2021 – 11.2022 
Sotsiaalkindlusamet– Naistevastase vägivalla teemaline täiendkoolitus 03.12.2020 – 09.01.2021
PREP Paarisuhte koolitus – „Minu suhe on minu kätes.“
OÜ Loov Ruum – Psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine – 06.02.2021 – 07.02.2021 ning „ palju pihuga“ enesearengu täiendõppeid veel peale.
Tartu 12.KK – keskharidus, kaubanduskallakuga ametikoolitus

TÖÖKOGEMUS

MTÜ Väärtustades Ennast – kogemusnõustaja
Kogemusnõustamine.
ISTE teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses alates 2021

Tööealiste inimeste toetamine eakate hooldamisel teenustele suunamise eesmärgiga.
Hooldajate vaimse tervise toetamine.
Tugigrupi juhtimine kontaktselt struktuuri ja teemade alusel.
Sotsiaalsete suhete toetamine.
Turismitalu perenaine pereettevõttes.
04.05.2007 – 10.09.2019
Eraettevõtluses pikaajaline kogemus .
Majutusasutuse igapäevatöö korraldamine, edendamine ja arendamine, müük ning turundus pere ettevõttes.
Arenguprojektide kirjutamine.
Kogukonna projektitoetuste hindamiskomisjoni liige ning projektitoetuste hindaja.

Väärtustades Ennast kogemusnõustamine