Väärtustades Ennast kogemusnõustamine

Lähedast hooldava täisealise toetamise teenus

Lisaks hooldatavale vajavad tuge ja toetust ka nende lähedased.

Perede hoolduskoormuse vähendamiseks saame olla abiks ja toeks oma teadmiste ja oskustega ja need on kogemuspõhised. Peredele suunatud toetus on eriti oluline juhul, kui inimene ise keeldub abist või ei ole vajalik abi ja teenused teada ja koheselt kättesaadavad ning hoolduskoormus langeb vaid pere õlgadele.

Psühholoogilisele ja praktilisele toimetulekule suunatud teenuskomponendid, nagu kogemusnõustamine, jõustamine, tugigrupid jms, on väga oluline osa lähedast hooldavale perele ja pereliikmele. Teenus tagab abivajajale ja tema perele informeerituse teenussüsteemi võimalustest, samuti abi esimeste valikute tegemisel ja otsustamisel.

Teenust osutatakse teenusekasutajale sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. 
Selleks võib olla päevakeskus, inimese kodu või muu koht teenuse tegevusest lähtuvalt. Toetamise teenus põhineb isiklikust kogemusest lähtuvalt. Me teame, kui keeruline on esimest sammu astuda ja lahendused ei pruugi tulla alati kergelt. Teame, kui oluline on inimlik, aktsepteeriv ja hoidev suhtumine nõustaja poolt.

Olen Sinu jaoks olemas! Rõõmud, mured ning mõlema osapoole vajadused!

* Hind kokkuleppel

 

 

Väärtustades Ennast kogemusnõustamine