Väärtustades Ennast kogemusnõustamine

Üldhooldusteenus väljaspool kodu

Eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

*Asjaajamine väljaspool eluruumi.

*Seltsilise teenus – Kuulame, räägime, toimetame koos, käime väljas ja oleme seltsiks.”

Teenus ei sisalda:
– hooldamist, järelvalvet
– toitlustamist
– transporditeenust

* Hind kokkuleppel

 

 

Väärtustades Ennast kogemusnõustamine